fbpx

EFFEKTIVA LYFT ÖKAR PRODUKTIVITETEN

Skanveirs lyftok erbjuder företag inom metall- och varvsindustrin flera fördelar för att öka sin konkurrensförmåga.

Effektivare arbetsprocesser för ökad kapacitet

Våra lyftlösningar gör metallhanteringen maximalt effektiv och säker. Våra kunders arbetsprocesser effektiviseras och arbetarskyddet på användningsplatsen förbättras.

Rätt teknik minskar behovet av arbetskraft

Skanveirs vakuum- och magnetlyftok garanterar effektiva, säkra och trygga lyft. Styrning av lasten sker enkelt och kontrollerat med hjälp av radio, som en person kan sköta.

Maskinernas användningsgrad stiger

En snabb metallhantering ökar processmaskinernas användningsgrad.

Färre avbrott för underhåll

Den högklassiga Skanveir-tekniken är tillförlitlig. Maskinerna kräver mycket litet behov av service och avbrotten för underhåll är få.

Spara in på lagerkostnaderna

Plåtar liksom profiler och stålbalkar kan lagras närmare varandra vilket minskar behovet av lagringsutrymme och medför därmed lägre fasta kostnader.

Arbetarskyddet förbättras

De funktionssäkra Skanveir-lyftsystemen medför förbättring av arbetarskyddet och ökar personalens trivsel. En kvalificerad arbetskraft stannar kvar längre och omsättningen minskar.

Små förluster och bättre kvalitet

När lyftet sker utan att skada produkten, förblir förlusterna små, kvaliteten hög och kundreklamationerna få.