Underhåll

VÅRT UNDERHÅLL SÄKERSTÄLLER ATTLYFTOKEN FUNGERAR KORREKT OCH EFFEKTIVT

W

Underhåll

Tillverkaren är den bästa experten när det kommer till underhållsarbete. Vi har kunskap om lyftokens livscykel men utnyttjar även användares erfarenhet när vi planerar och utför underhåll. Vår installatör utför professionellt underhåll och service både hos kunden och på vår fabrik i Hollola. Underhållet ökar säkerheten och ett lyftok som underhålls regelbundet blir säkert och tillförlitligt att använda.
W

Underhållsavtal

Med regelbundna inspektioner och underhållsåtgärder säkerställer du produktiviteten i ditt arbete och undviker kostsamma och oförutsägbara produktionsavbrott. Underhållsavtalet utarbetas individuellt efter kundens behov och innehåller regelbundet underhållsarbete för både begagnade och nya lyftok. Vi underhåller även andra tillverkares lyftok.
W

Reservdelar

Originalreservdelar till Skanveirs alla lyftok. Det omfattande och heltäckande reservdelslagret möjliggör snabba och bekymmersfria reservdelsleveranser. Tack vare Skanveir reservdelar blir lyftokets produktivitet så hög som möjligt.

underhåll och sparepartor

+358 3 780 3230

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI