Podnośniki magnetyczne

ELEKTROMAGNESY I JEDNOSTKI KONTROLNE

Wysokiej jakości elektromagnesy Skanveir są stosowane do podnoszenia cienkich blach stalowych, płyt stalowych oraz elementów wycinanych, a także do podnoszenia belek, rur oraz stali okrągłej. Nasze elektromagnesy, umożliwiające różny udźwig oraz o kształcie okrągłym lub prostokątnym, są dobierane odpowiednio do ich zastosowania.

W

Przewaga w podnoszeniu ciężarów

Elektromagnesy oferują większy udźwig od magnesów permanentnych oraz elektropermanentnych. Elektromagnesy tworzą silne i głębokie pole magnetyczne, radząc sobie nawet w przypadku dużej szczeliny powietrznej. Do zalet należy również niski stosunek wagi sprzętu do jego udźwigu, regulowana siła podnoszenia oraz szybkość uchwytu i uwolnienia.
W

Niezawodność dzięki odpowiednim obliczeniom

System kontroli magnesów Skanveir to kompaktowa jednostka, w której nawet transformator mocy oraz ładownica baterii znajduje się wewnątrz skrzynki elektrycznej. System kontroli jest w dużym stopniu odporny na zakłócenia, które mogłyby doprowadzić do awarii i zrzucenia ładunku. Wszystkie komponenty obliczono z myślą o ich stałym użyciu. Dla zastosowań zewnętrznych, system może zostać wyposażony w grzejniki.
W

Bezpieczny uchwyt ładunku

Ładunek jest zawsze chwytany przy częściowym zasilaniu. Jego przenoszenie jest możliwe dopiero po automatycznym załączeniu pełnego zasilania, gwarantując, że ładunek jest zawsze zabezpieczony zgodnie z odpowiednim współczynnikiem bezpieczeństwa. Zwolnienie i wywrócenie jest zawsze wykonywane przy dwustopniowym procesie kontrolnym, zapobiegając niezamierzonemu zrzuceniu ładunku. Wysokiej jakości bateria ołowiowa wraz z automatyzacją ładowania gwarantuje, że ładunek pozostaje zabezpieczony nawet podczas awarii zasilania. Żywotność baterii jest znacznie wydłużona przez napięcie ładowania z kompensacją temperaturową. Ładowanie przyspieszone skraca czas konieczny do pełnego załadowania baterii po awarii zasilania głównego.
W

Szybkość operacji uchwytu i uwolnienia

Siła uchwytu może zostać dostosowana do ośmiu różnych poziomów, aby przyspieszyć podnoszenie pojedynczej płyty. Dodatkowe płyty mogą zostać uwolnione przez osłabienie pola magnetycznego. Szybkie uwolnienie ładunku jest możliwe dzięki rozmagnesowaniu.

Skanveir NIEZAWODNA TECHNOLOGIA PODNOSZENIA DLA METALU I BUDOWY STATKÓW