Tjänster

VÅRT SERVICEKONCEPT GARANTERAR PRODUKTIVA INVESTERINGAR

W

Serviceföretaget Skanveir

Vi hjälper våra kunder att investera i effektiva lyftlösningar. Investeringarna är både enkla och trygga tack vare vårt heltäckande servicekoncept. Behovsanalysen utförs innan konstruktion och det sker alltid i nära samarbete med kunden. På så sätt garanterar vi att den tekniska lösningen passar perfekt för kundernas specifika krav och önskemål.
W

Egen tillverkning i Finland

Vi konstruerar lyftoken efter kundens individuella behov. Vi använder moderna designprogramvaror tillsammans med våra erfarna experter. All tillverkningen sker i Finland, på så vis har vi full kontroll över hela processen, det är en stor trygghet för kunden.

Servicekoncept

N

snabba svar på kundens frågor

N

noggrann kartläggning av kundens behov

N

kundanpassade konstruktioner

N

tillverkning i vår egen fabrik i Finland

N

leverans vid överenskommen tidpunkt

N

montering, test och idrifttagning

N

operatörsutbildning

N

service och snabba reservdelsleveranser

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI