VAKUUMLYFTOK TANTOR – UPP TILL 20 TON

W

Standardserie för mellantungt bruk

Skanveirs vakuumlyftok Tantor är avsett för krävande industribruk. Dess stabila konstruktion och förstklassiga komponenter garanterar lång och störningsfri användning. En ensam användare kan hantera stora och tunga plåtar ergonomiskt och säkert.

Vakuumlyftoket Tantor är utrustat med en eldriven vakuumpump. Vakuumokets unika styrsystem övervakar dess funktion och larmar vid behov om bl.a. läckage orsakat av dåligt grepp. LCD-skärmen i okets styrsystem visar också andra varningar och underhållsmeddelanden. Styrsystemet startar och stoppar också vakuumpumpen automatiskt efter behov och sparar på så sätt pumpen och energi.

W

TANTOR EXT

Vakuumlyftoket Tantor finns också som teleskopisk modell. Det glidande teleskopet underlättar plockandet av plåtar av olika storlek från förpackningar och staplar av olika höjd i trånga utrymmen. De manuellt glidbara teleskopen är lätta att ställa in på önskad längd. De låses med snabblåsning utan verktyg.

VAKUUMLYFTOK TANTOR – TEKNISKA DATA

Vakuumlyftok Tantor med fast längd för 6 m plåtar

Tekniska data T1206 T1606 T2406 T3206 T3606 T4806 T5406 T7206
Nominell lyftkapacitet *) / kg 1200 1600 2400 3200 3600 4800 5400 7200
Längd på plåtar som ska lyftas / m t4,2 – 6,0 1,8 – 6,0 4,3 – 6,0 1,9 – 6,0 4,4 – 6,0 2,0 – 6,0 4,5 – 6,0 2,1 – 6,0
Antal sugkoppar / st. 6 8 6 8 6 8 6 8
Sugkopparnas diameter / mm 300 300 400 400 500 500 600 600

Gripdonets höjd 1,2 m, längd 4 m och tvärbommens längd 1,2 m.

Vakuumlyftok Tantor med fast längd för 12 m plåtar

Tekniska data T2412 T4812 T6012 T7212 T9012 T10812 T12612 T14412
Nominell lyftkapacitet *) / kg 2400 4800 6000 7200 9000 10800 12600 14400
Längd på plåtar som ska lyftas / m 2,3 – 12,0 2,4 – 12,0 5,5 – 12,0 2,5 – 12,0 5,6 – 12,0 2,6 – 12,0 2,3 – 12,0 2,1 – 12,0
Antal sugkoppar / st. 12 12 10 12 10 12 14 16
Sugkopparnas diameter / mm 300 400 500 500 600 600 600 600

Gripdonets höjd 1,2 m, längd 10 m och tvärbommens längd 1,2 m.

Vakuumlyftok Tantor EXT av teleskopmodell

Tekniska data T1006EXT T1606EXT T3206EXT T4806EXT T2112EXT T4212EXT T6312EXT T9512EXT
Nominell lyftkapacitet *) / kg 1000 1600 3200 4800 2100 4200 6300 9500
Längd på plåtar som ska lyftas / m 1,8 – 6,0 1,8 – 6,0 1,9 – 6,0 2,0 – 6,0 1,8 – 12,0 1,9 – 12,0 2,0 – 12,0 2,1 – 12,0
Antal sugkoppar / st. 8 8 8 8 12 12 12 12
Sugkopparnas diameter / mm 230 300 400 500 300 400 500 600
Totallängd, teleskop / m 2,7 – 4,7 2,8 – 4,8 2,9 – 4,9 3,0 – 5,0 5,8 – 9,4 5,9 – 9,5 6,0 – 9,6 6,1 – 9,7

 

*) Nominell lyftkapacitet vid horisontellt lyft med säkerhetsfaktor 2.

Tabellen ovan innehåller ett urval av vakuumlyftoket Tantor. Fråga även efter vakuumok med annat antal sugkoppar och längder!

Standardutrustning

 • ledade och fjädrade sugkoppar som lätt griper tag även i krökta ytor
 • lättjusterade sugkoppsplatser i breddled med hjälp av snabblåsningsspakar
 • manuella ventiler vid varje sugkopp eller sugkoppsgrupp
 • stabil stomkonstruktion
 • tvåpunktsfäste i lyftoket
 • låg stomme som samtidigt fungerar som vakuumbehållare
 • låg stomme som samtidigt fungerar som vakuumbehållare
 • optiskt larm med separat strömkälla och laddningssystem
 • styrknappar i handtaget

Utrustningsalternativ

 • radiostyrning
 • förvaringsben
 • vattenavskiljare
 • extra lyftkrokar
 • ljudlarm
 • kabeltrumma

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI