VAKUUMLYFTOK DUMBO – UPP TILL 1 000 KG

W

Standardserie för lätt bruk

Vakuumlyftoket Dumbo är ett lättanvänt och litet lågviktsredskap för hantering av metallplåtar. Vakuumokett har en stor vakuumbehållare som garanterar ett snabbt grepp. Produktserien Dumbo innehåller ett tryckluftsdrivet och eldrivet vakuumok.

W

Tryckluftsdrivna Dumbo

Vakuumlyftoket med tryckluftsdriven vakuumpump är särskilt lämpligt för svängkranar som tryckluftsmatningen är lätt att installera. Vakuumoket behöver ingen elförsörjning. Vid på- och avstängningen av suget använder man knappar på ett styrhandtag, som är betydligt mycket lättare att använda än en traditionell skjutventil.

W

Eldrivna Dumbo

Vakuumlyftoket med en eldriven vakuumpump är lämplig för travers och svängkran. Vakuumlyftokets unika styrsystem övervakar funktion och larmar vid behov om bl.a. läckage orsakat av dåligt grepp. LCD-skärmen i okets styrsystem visar också andra varningar och underhållmeddelanden. Styrsystemet startar och stoppar också vakuumpumpen automatiskt efter behov och sparar på så sätt pumpen och energi.

VAKUUMLYFTOK DUMBO – TEKNISKA DATA

Modeller med tryckluftsdriven pump

Tekniska data A440 A660 A880 A880-4 A880-6
Nominell lyftkapacitet *) / kg 440 660 880 880 880
Max. plåtstorlek / m t 1,5 x 3,0 t 1,5 x 3,0 t 1,5 x 3,0 2,0 x 4,0 2,0 x 6,0
Max. plåttjocklek på största plåten / mm 12 16 22 12 8
Antal sugkoppar / st. 4 6 8 8 8
Sugkopparnas diameter / mm 230 230 230 230 230
Bommens längd / m 1,5 1,5 2,0 3,0 4,5

Tvärbommens längd 1,0 m och gripdonets höjd 0,8 m.

 

Modeller med eldriven pump

Tekniska data E500 E750 E1000 E1000-4 E1000-6
Nominell lyftkapacitet *) / kg 500 750 1000 1000 1000
Max. plåtstorlek / m 1,5 x 3,0t 1,5 x 3,0t 1,5 x 3,0t 2,0 x 4,0 2,0 x 6,0
Max. plåttjocklek på största plåten / mm 12 20 25 14 10
Antal sugkoppar / st. 4 6 8 8 8
Sugkopparnas diameter / mm 230 230 230 230 230
Bommens längd / m 1,5 1,5 2,0 3,0 4,5

Tvärbommens längd 1,0 m och gripdonets höjd 0,8 m.

*) Nominell lyftkapacitet vid horisontellt lyft med säkerhetsfaktor 2.

Tabellen ovan innehåller ett urval av vakuumlyftok Dumbo. Fråga även efter vakuumok med annat antal sugkoppar och längder!

Standardutrustning

 • ledade och fjädrade sugkoppar som lätt griper tag även i krökta ytor
 • fäster vid en punkt i traversens krok
 • hållbar stomme som samtidigt fungerar som vakuumbehållare
 • ergonomiskt styrhandtag
 • lättjusterade sugkoppsplatser i längd- och breddled med hjälp av snabblåsningsspakar
 • manuella ventiler vid respektive sugkopp
 • vakuumventil
 • vakuummätare
 • styrknappar i handtaget
 • optiskt larm

Utrustningsalternativ

 • energibesparingsventil (tryckluftsdriven modell)
 • vattenavskiljare
 • förvaringsben
 • ställning för traversens tryckknappsstyrdon
 • extra lyftkrokar

Skanveir RELIABLE LIFTING TECHNOLOGY FOR METAL AND SHIPBUILDING