MAGNETLYFTOK

MAGNETER OCH STYRCENTRALER

Skanveirs förstklassiga elektromagneter används vid lyft av tunna och tjocka stålplåtar och termiskt skurna stycken samt vid hantering av balkar, rör och rundstänger. Elektromagneterna har olika effekt och är runda eller rektangulära och väljs alltid ut efter användningsobjekt.

W

Överlägsen lyftkapacitet

Elektromagneter erbjuder en överlägsen lyftkapacitet jämfört med permanentmagneter eller elstyrda permanentmagneter. Elektromagneter skapar ett starkt och djupt magnetfält, som ger dragkraft över en bred luftspalt. Andra goda egenskaper är den låga egenvikten i förhållande till lyftkapaciteten, steglöst reglerbar gripkapacitet, dvs. tippning, samt snabbt grepp och snabb frigöring.

W

Pålitlig tack vare dimensioneringen

Styrsystemet hos Skanveirs magneter är en kompakt helhet där även transformatorn och ackumulatorladdaren är inkapslade i elskåpet. Styrsystemet är oerhört väl skyddat från störningar som skulle kunna orsaka fel i systemet och göra att man tappar lasten. Alla komponenter är dimensionerade för att tåla kontinuerlig användning. Vid behov kan anläggningen utrustas med värmare för utomhusbruk.

W

Säkrad lasthållning

Anläggningen använder alltid deleffekt för att gripa tag i lasten. Tillstånd till förflyttning ges först när full effekt automatiskt har slagits på. På så sätt sitter lasten alltid säkert fast med en säkerhetsfaktor. För att undvika oavsiktligt lossande av lasten sker gripandet och frigöringen alltid med dubbel styrning. Med hjälp av högklassiga blybatterier och tillhörande laddningsautomatik säkerställer man att lasten sitter fast även vid spänningsavbrott. Den temperaturkompenserade laddningsspänningen förlänger batteriernas livslängd avsevärt. Snabbladdning förkortar tiden till full laddning efter ett spänningsavbrott.

W

Snabbt grepp och snabb frigöring

Gripstyrkan med deleffekt kan justeras i åtta olika steg, varmed lyftet av en enstaka plåt påskyndas. Genom att försvaga magnetfältet, dvs. tippa anordningen, kan man släppa ner överflödiga plåtar på lyftplatsen. Frigöringen sker snabbt genom avmagnetisering.

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI