MAGNETLYFTOK

MAGNETLYFTOK FÖR ÖVRIGA LYFTOBJEKT

De goda egenskaperna hos Skanveirs magnetlyftanordningar framhävs i flertalet olika användningsobjekt och industribranscher. Magneter används i stålfabriksprocesser vid hanteringen av bl.a. plåtar, plåtspolar, rör, profiler och armerat stål. Förformar, tackor och plåtar kan också vara varma, vilket ställer höga krav på magneterna. Varv hanterar förutom plåtar även olika slags profiler, som bulber, plattstänger och vinkelbeslag. I lager för långa varor hanterar man olika slags profiler separat eller i bunt. Enstaka skrotmagneter används för att lyfta blandat stålskrot i skrotlager.

Skanveir har lösningar för alla magnetlyftbehov!

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI