MAGNETLYFTOK

MAGNETLYFTOK FÖR KRÄVANDE BRUK

Testad och säker lyftteknik för krävande bruk med hjälp av elektromagneter. Skanveirs magnetlyftbommar flyttar en mångdubbel mängd stål jämfört med traditionella metoder. Styrningen av magnetbommen sker kontrollerat och enkelt med hjälp av radio, som används av en person. Vi tillverkar elektromagneter på vår egen fabrik och dimensionerar dem efter användningsbehovet.

W

Mycket snabbt grepp och snabb frigöring utan att skada skivorna

W

Kan även lyfta flera plåtar på varandra i ett grepp

W

De starka elektromagneterna greppar enkelt även ojämna ytor

W

Elektromagneter har en överlägsen lyftkapacitet jämfört med elstyrda permanentmagneter

För plåtar och stycken

Flexibel hantering av bl.a. buntar, tunna och tjocka plåtar samt termiskt skurna stycken. Standardserie för flera plåtlyftbehov samt magnetbommar individuellt konstruerade enligt användningsobjektet.

För övriga lyftobjekt

Lösningar för samtliga magnetlyftbehov i stålindustriprocesser, på varv, i lager för långa produkter och i skrotlager. För flexibel hantering av t.ex. plåtspolar, rör, profiler och armerat stål samt heta förformar och tackor.

Magneter och styrcentraler

Skanveirs förstklassiga elektromagneter för lyft av tunna och tjocka stålplåtar och termiskt skurna stycken samt för hantering av balkar, rör och rundstänger. Elektromagneterna väljs alltid ut efter användningsobjektet.

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI