Fördelar

EFFEKTIVA LYFT ÖKAR PRODUKTIVITETEN

Skanveirs lyftok erbjuder företag inom metall- och varvsindustrin flera fördelar för att öka sin konkurrensförmåga.
W

Effektivare arbetsprocesser för ökad kapacitet

Våra lyftlösningar gör metallhanteringen maximalt effektiv och säker. Våra kunders arbetsprocesser effektiviseras och arbetarskyddet på användningsplatsen förbättras.
W

Rätt teknik minskar behovet av arbetskraft

Skanveirs vakuum- och magnetlyftok garanterar effektiva, säkra och trygga lyft. Styrning av lasten sker enkelt och kontrollerat med hjälp av radio, som en person kan sköta.
W

Maskinernas användningsgrad stiger

En snabb metallhantering ökar processmaskinernas användningsgrad.
W

Färre avbrott för underhåll

Den högklassiga Skanveir-tekniken är tillförlitlig. Maskinerna kräver mycket litet behov av service och avbrotten för underhåll är få.
W

Spara in på lagerkostnaderna

Plåtar liksom profiler och stålbalkar kan lagras närmare varandra vilket minskar behovet av lagringsutrymme och medför därmed lägre fasta kostnader.
W

Arbetarskyddet förbättras

De funktionssäkra Skanveir-lyftsystemen medför förbättring av arbetarskyddet och ökar personalens trivsel. En kvalificerad arbetskraft stannar kvar längre och omsättningen minskar.
W

Små förluster och bättre kvalitet

När lyftet sker utan att skada produkten, förblir förlusterna små, kvaliteten hög och kundreklamationerna få.

Skanveir: PÅLITLIGT LYFTTEKNIK FÖR METALL- OCH BYGGINDUSTRI