Tyypillisesti magneetti- tai alipainenostolaitteen hankinta tulee eteen, kun tuotantolaitokset alkavat tehostaa toimintojaan ja tuotantoaan. Kun ”helpot” keinot, sellaiset kuten siisteys, järjestys, uudelleenorganisointi, ovat käytetty, aletaan miettiä tuotannon pullonkauloja ja niiden eliminoimista.

Vähänkin isommissa tuotantolaitoksissa nosturikapasiteetti muodostuu helposti tällaiseksi tuotantoa hidastavaksi elementiksi. Yhtäältä siksi, että tyypillisesti kattonostureita on liian vähän, jolloin se on varattuna muualla ja tarve olisi toisessa paikassa. Toisaalta siksi, että nosto-operaatio sitoo vähintään nosturinkuljettajan tehtävään ja usein vielä toisen henkilön joka ohjeistaa nosturinkuljettajaa ja auttaa kuorman sitomisessa.

Investoimalla nostolaitteeseen (palataan myöhemmissä artikkeleissa nostolaitetyyppiin) ratkaistaan molemmat edellä mainituista ongelmista. Nostolaitteen avulla kappaleen kiinnittäminen nostimeen on nosturinkuljettajalle helppo tehtävä, tyypillisesti ohjauslaitteen napin painallus. Näin nosturinkuljettaja välttyy myös aikaa vievästä ketjujen tai liinojen kiinnittämiseltä mahdollisesti hankalissa asennoissa ja työturvallisuutta riskeeraten. Samoin kuorman laskeminen haluttuun paikkaan tehdään turvallisuussyistä kahta nappia painamalla (eliminoiden kuorman pudottamisen vahingossa).

Kun nostojen ja laskujen suhteen toistoja voi olla työpäivän aikana kymmeniä ja kun kahden miehen muutaman minuutin operaatio muuttuu yhden miehen muutaman sekunnin operaatioksi, on selvää, että aikaa säästyy, kapasiteettiä vapautetaan ja tehokkuus lisääntyy. Ja mikä vähintään yhtä tärkeää, lisääntyy myös työergonomia ja sitä kautta työturvallisuus. Nämä ovat asioita, mitä yhdenkään yrityksen ei tulisi jättää huomioimatta.

Me Skanveirillä olemme ratkoneet jo 40 vuoden ajan asiakkaiden nostoon liittyviä ongelmia. Olemme varmoja, että löydämme ratkaisun myös sinun tarpeeseesi siten, että nostolaiteinvestoinnin takaisinmaksuaika on kohtuullinen ja kaupanpäällisiksi saat tyytyväisiä ja motivoituneita työntekijöitä.

Tutustu lisää www.skanveir.com
Tai kysele sähköpostitse skanveir@skanveir.com
Tai soittele 03-780 3230