Kuinka nostomagneetit valmistetaan? Kartoittamalla tarpeet, suunnittelemalla, laskemalla ja simuloimalla, noin pähkinän kuoressa. Lisäksi hyvän lopputuloksen saamiseksi tarvitaan kaikki se kokemus, mikä organisaatioon on kumuloitunut neljän vuosikymmenen kuluessa. Kaikki nostolaitevalmistajat eivät tähän kykene.

Magneetin suunnittelu alkaa asiakkaan tarpeesta. Kun puhutaan teollisuuskokoluokan teräskappaleiden siirtoon tarkoitetuista magneeteista, tyypillisesti asiakkaat lähestyvät meitä heidän tarpeillaan kysyen; ”tarkoituksenamme on tehostaa ja turvallistaa talon sisäisiä materiaalivirtojamme. Siirrämme kappaleita, jotka painavat x tonnia ja joiden ulkomitat ovat NxNx N. Löytyykö teiltä tällaiseen tarkoitukseen magneetteja?”

Tämän lisäksi magneetin suunnittelun pohjaksi tarvitaan olosuhdetietoja ympäristöstä, lämpötilat, ulko/sisäkäyttö, siirrettävien kappaleiden materiaalit ja lämpötilat ym. Lähes aina käymme vielä paikanpäällä toteamassa olosuhteet. Helposti asiakkaalle itsestään selviä asioita voi jäädä huomioimatta tai toisaalta asiakkaan kanssa kasvokkain kohdatessa voi tulla muuta tarpeellista tietoa asiakkaan prosessista.

Asiakaan tarpeiden kartoituksen jälkeen selvitämme, löytyykö mittavasta magneettikirjastosta jo valmis olemassa oleva ratkaisu tarpeeseen. Jos ei löydy, niin käynnistetään uuden magneetin suunnitteluprosessi.

Suunnittelun lähtökohtana ovat nostettavan kappaleen fyysiset dimensiot, mihin magneetti täytyy sovittaa sekä pinta-alan suhteen, että kappaleen paksuuden suhteen. Tästä päästään suunnittelemaan käämiä, mikä määrittää magneetin sähkötehon ym. suureita. Käämin suunnittelu vaatii lähtökohtaisesti useiden suureiden yhteensovittamista, mikä harvoin onnistuu yhdellä kerralla, vaan usein vaatii useita laskentakertoja järkevien suureiden löytämiseksi.

Kun magneetin fyysiset dimensiot ja käämi ovat suunniteltu, magneetin voima mallinnetaan tietokoneavusteisesti. Magneetin mallintaminen vaatii tietokoneelta äärimmäisen tehokasta laskentakykyä, ja kuitenkin yksi laskenta voi helposti kestää useita tunteja, jopa työpäivän. Tuloksien pohjalta mitoituksia optimoidaan siten, että vaadittava teho saavutetaan kohtuullisilla fyysisillä dimensioilla. Lopullisen tuloksen saaminen vaatii usein 5 – 10 mallinnusta.

Kun magneetin pääsuureet ovat suunniteltu, tehdään magneettiin vielä lopullinen suunnitelma, mihin saadut arvot dokumentoidaan ja siihen tehdään valmistusdokumentit, missä kaikki suureet ovat määritelty.

Suunnittelun jälkeen magneetti siirtyy valmistukseen. Jokainen osa valmistetaan omissa valmistustiloissamme kokeneiden ammattilaisten voimin korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Keskeinen ja magneetin elinkaaren kannalta keskeinen työvaihe on käämien valaminen runkoon. Magneetit viimeistellään koneistamalla tartuntapinnat erittäin sileiksi jonka jälkeen magneetit maalataan.

Viimeisimpänä ja lähes tärkeimpänä vaiheena kaikki valmistamamme magneetit testataan koevetämällä ne siihen tarkoitukseen valmistetulla koevetolaitteella. Minimi vaatimus on kaksinkertainen irrotusvoima haluttuun kapasiteettiin nähden yhden millimetrin ilmaraolla.
Tyypillisesti saatu kapasiteetti on jopa kolminkertainen pyydettyyn nähden.

Magneettien lukumäärän, sähkötehon, virran ja jännitteen ym. suureiden pohjalta suunnitellaan virtalähde, eli virroitin. Tästä lisää tulevissa blogeissa.